Podgląd karty gwarancyjnej urządzeń poleasingowych

Warunki gwarancji

WYMOGI EKSPLOATACYJNE SPRZĘTU

 

 1. Sprzęt     musi być podłączony do sieci zasilającej 230V – 50Hz (+5%; -10%) wyposażonej w zerowanie ochronne, w pomieszczeniu o wilgotności 35-80% i temperaturze 15-35C.
     
 2. Wszystkie elementy sprzętu muszą być podłączone do tej samej fazy i     wspólnie zerowane.
     
 3. W przypadku występowania zakłóceń w sieci elektrycznej zaleca się stosowanie sieciowych filtrów przeciwzakłóceniowych.
     
 4. Wszelkich podłączeń i przełączeń między elementami sprzętu należy dokonywać tylko po odłączeniu od sieci zasilającej.

Karta gwarancyjna

 

Na podstawie przepisów prawa zawartych w Kodeksie Cywilnym (art. 556-581) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami (Dz. U. Nr 96, poz. 851) firma Zeus - Komputery udziela gwarancji na poprawne działanie wymienionego powyżej sprzętu1 w okresie podanym w kolumnie Gw*, licząc od daty sprzedaży. Gwarancja stanowi również zobowiązanie firmy Zeus-Komputery do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych rzeczy sprzedanej.

Warunki:

 1. Do świadczenia usług serwisowych uprawnione są serwisy firmy Zeus-Komputery, mieszczące się w punktach sprzedaży i serwisu: Świdnik,     ul. 3-go Maja 1A, tel. 460 88 22; Lubartów, ul. Rynek I/12 oraz ; Puławy, ul. Piłsudskiego 89, tel. 460 88 32 ; Łęczna, Galeria WAMEX, tel.460 80 08 ; przyjmujący zgłoszenia reklamacji w dniach od poniedziałku do piątku, w     godzinach od 1000     do 1700.
     
 2. Wady lub uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu – w stanie kompletnym, w oryginalnym     opakowaniu – wraz z niniejszą kartą gwarancyjną lub dowodem zakupu oraz opisem wady (ustnym bądź pisemnym) bądź uszkodzenia do serwisu.

W przypadku konieczności wysłania części (podzespołów) do zewnętrznego serwisu specjalistycznego okres naprawy może ulec wydłużeniu.

 1. Okres gwarancyjny przedłuża się o czas trwania naprawy.
     
 2. Koszt dostarczenia i odbioru z serwisu ponosi Nabywca (o ile waga reklamowanego sprzętu nie przekracza 10 kg).
     
 3. Nabywcy     przysługuje prawo do wymiany sprzętu na wolny od wad w przypadku,     gdy 2-krotna naprawa tego samego podzespołu nie spowoduje jego poprawnej pracy lub stwierdzono wadę niemożliwą do usunięcia.
     
 4. W przypadku uszkodzenia plomb (nalepek) gwarancyjnych na podzespole lub urządzeniu Nabywca traci 50% przewidzianego okresu gwarancji.    
     
 5. Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego funkcjonowania wyrobu lub jego uszkodzenia wynikłego z uszkodzenia mechanicznego; uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji, przechowywania, konserwacji, instalacji lub niewiedzy Użytkownika; uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, termicznych, elektrycznych itp. oraz niewłaściwego transportu (np. bez odpowiedniego opakowania)
     
 6. Gdy reklamacja jest nieuzasadniona, firma pobiera opłatę za dokonanie przeglądu (50 zł brutto).
     
 7. Gwarancją nie jest objęty nośnik na którym dostarczone jest oprogramowanie.
     
 8. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych oraz inne szkody powstałe na skutek awarii urządzenia.
     
 9. Gwarancja nie obejmuje problemów współpracy urządzeń zakupionych w firmie     Zeus-komputery z urządzeniami i oprogramowaniem innych producentów lub dostawców.
     
 10. Gwarancją nie są objęte: oprogramowanie (w tym systemy operacyjne), materiały eksploatacyjne i podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu w czasie użytkowania sprzętu, tonery, kasety barwiące, głowice do drukarek.
     
 11. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci firmy oraz podpisów są nieważne.
     
 12. Nabywca     ma prawo zwrotu zakupionego produktu w ciągu 7 dni od daty sprzedaży, o ile stan techniczny i wygląd produktu oraz opakowania nie wskazują na jego jakąkolwiek eksploatację. Jeśli produkt został sprzedany na indywidualne zamówienie Nabywcy prawo zwrotu nie przysługuje. Przy zwrocie produktu Sprzedawca potrąca 10% od wartości produktu, jednak nie mniej niż 20zł.
     
 13. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Dział II Rękojmia za wady art. 556-576 firma Zeus-Komputery zapewnia możliwość zwrotu zakupionego towaru tylko w przypadku reklamacji związanej z wadą fabryczną towaru, stwierdzoną przez serwis firmy.
     
 14. Nabywca     zobowiązuje się do przestrzegania powyższych warunków umowy gwarancyjnej, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

 

1     Wyszczególnionego w karcie gwarancyjnej.

*     Okres gwarancji podany w miesiącach.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl